Groen licht voor groene oplossingen

GroenLinks heeft bij de algemene beschouwingen over de voorjaarsnota stevig ingezet op een groener, duurzamer en socialer Zaanstad. In de voorjaarsnota geeft het college van B&W financiele invulling aan haar politieke prioriteiten. Onze bijdrage is heel kort samen te vatten: het moet groener! GroenLinks wil groen licht voor groene oplossingen. Mensen hebben behoefte aan een groen beleid en dat is in de voorjaarsnota van de gemeente Zaanstad nauwelijke tot niet terug te vinden. Lees hieronder onze gehele bijdrage zoals fractievoorzitter Paul Laport heeft uitgesproken in de raadsvergadering op maandag 3 juni. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, constateerde ik dat de groene politiek een mooie overwinning had behaald. Daarna zagen we dat groene politici ook schitterend scoorden bij de Provinciale en Europese verkiezingen. Het is duidelijk: mensen hebben behoefte aan een groenerbeleid, aan een groenere leefomgeving. En wij, politici, hebben de mogelijkheid om daaraan bij te dragen.

In buursteden zien we dat succesvol gebeuren. In Amsterdam wordt de auto beetje bij beetje teruggedrongen uit het straatbeeld. Steeds meer wijken worden teruggegeven aan de bewoners. En ook in steden als Haarlem en Alkmaar, zien we dat er nieuwe wijken worden gebouwd waar eigem autobezit niet langer vanzelfsprekend is. Deelauto’s worden daar de norm. Evenals actiever gebruikmaken van openbaar vervoer. En de fiets het meest gebruikte vervoersmiddel.

In Zaanstad zien we helaas nauwelijks groen beleid. Integendeel. Hier wordt de komende jaren voor meer dan 23 miljoen euro aan nieuwe auto-infrastructuur aangelegd. Om er voor te zorgen dat we, in de spits, na de file op de A8, met z’n allen tachtig seconden eerder vaststaan op het kruispunt bij Boer Geert.

Het college probeert het soms nog wel… maar toen wethouder Krieger vorige week meldde dat de dominantie van de auto in Zaanstad best wat minder mag, hingen diverse partijen direct in de gordijnen. Kom niet aan hun heilige koe! Als het aan deze partijen ligt, wordt het bedrag voor auto-mobiliteit nog verder verhoogd. 

Vanwege deze grote autoliefde ontwikkelt dit college weinig groen beleid. Maar wij blijven ons er wel keihard voor inzetten. Wij komen daarom met diverse voorstellen om Zaanstad te vergroenen. 

We zien gemeenten die samen met andere organisaties en werkgevers een Green Deal hebben gesloten over autodelen. Het lijkt ons goed als Zaanstad zich daar bij aansluit en ook hier het autodelen steviger op de kaart zet. 

Daarnaast zouden wij een Green Deal willen sluiten voor een fietsenstimuleringsplan. Het gebruik van dit oer-Hollandse vervoersmiddelblijft al jaren achter bij de gestelde ambitie. Een Green Deal tussen gemeente en werkgevers kan fietsgebruik stimuleren. En zo’n plan kan positieve bijeffecten hebben. In steden als Leiden en Amsterdam krijgen leerkrachten als lokkertje bijvoorbeeld een fiets cadeau, waardoor het een extra instrument is tegen het lerarentekort.

Het mag en het moet van de daken worden geschreeuwd: verduurzamen kost op termijn geen geld - het levert juist geld op! En banen. En frissere lucht. En een mooiere leefbare omgeving waar inwoners zich prettiger voelen. Gebruik deze ingrediënten bij de verdere – hopelijk spoedige - uitwerking van het Zaanse Klimaatakkoord.

Ook wanneer het over onderwijshuisvesting gaat, zien we telkens dat er aan de duurzaamheid wordt geknabbeld. Want ‘moeilijk, moeilijk, moeilijk’en ‘wie moet het eigenlijk betalen?’ Schoolbesturen werken met een afschrijvingstermijn van acht jaar en overzien de kosten en opbrengsten onvoldoende. De gemeente moet daarom een sturende regierol pakken. GroenLinks komt met een motie om áltijd inzichtelijk te maken wat het kost om nieuwe onderwijshuisvesting Bijna Energie Neutraal (BENG) of liever nog geheel energieneutraal te maken. Zodat op basis van feitenjuiste, toekomstgerichte keuzes gemaakt kunnen worden.

Om de biodiversiteit te verhogen, komen we met een motie om het snoeibeleid tegen het licht te houden. Minder snoeien is beter voor de soortenrijkdom en kan geld besparen. En behalve minder snoeien, moet er ook minder gekapt worden. Nog steeds worden bomen met bosjes tegelijk omgehaald.

Wij zijn bezorgd over de aangekondigde bezuiniging op het Jongerenwerk. RAAZ lijkt daarvan slachtoffer te worden. Terwijl wij RAAZ kennen als een belangrijke bruggenbouwer tussen gemeente en jongeren. Bedenk goed wat het uiteindelijk kost om daar nu op te bezuinigen. 

Zo zetten wij ook onze vraagtekens bij de bezuiniging op burgerzaken. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit hiervan op hoog niveau blijft en dat er geen nieuwe drempels worden opgeworpen voor de toegang ertoe. 

GroenLinks zal voorstellen om het armoedegeld te oormerken. Het is voor ons onacceptabel dat er jaarlijks armoedegeld overblijft, terwijl de verschillen tussen arm en rijk in Zaanstad alleen maar toenemen. 

Verder overwegen we met een motie te komen om betere voorlichting te geven over overlast door houtrook. En met een motie die onderzoekt of er bij funderingsherstel niet vaker wisselwoningen kunnen worden ingezet om mensen over de streep te trekken.

Wij zullen ons ook blijven inzetten voor een betere bereikbaarheid van het stadhuis. Die is nog steeds ondermaats. De afgelopen maanden bereikte het een nieuw dieptepunt. Roltrappen en liften die dagen-, wekenlang stilstaan. Onacceptabel. Dat moet écht een keer verbeteren!

Om geld te besparen, denken wij dat er minder geld naar handhaving kan. In Westerkoog zagen we hoe handhaving z’n doel voorbijschiet. Dat mag best een tandje minder. Ook op het gebied van ondermijning mag het wat ons betreft financieel bescheidener. 

Wanneer het college de hand in eigen boezem steekt, kan er ook al snel een flink bedrag gevonden worden. Dit college betaalt 480 duizend euro meer aan zichzelf dan voorgaande colleges. Wij komen niet met een zoveelste motie hierover, maar het zou onze bestuurders sieren als ze zelf het voorbeeld stellen in deze bezuinigingsronde. 

Twee weken geleden deden wij een ‘cri de coeur’ vanwege het inmiddels al jaren durende conflict tussen Filmhuis en Café De Fabriek. Wij lezen ingezonden brieven van zowel de horecaondernemer als van het bestuur van het filmhuis, maar hebben tot op heden nauwelijks een inhoudelijke terugkoppeling gezien van de wethouder. Wij verwachten van haar een snelle interventie om duidelijkheid te scheppen in de chaos. Wanneer dat niet gebeurt, vindt GroenLinks dat de gemeenteraad aan zet is om het conflict op te lossen. Het is eeuwig zonde als beide of een van beide instanties het loodje moet leggen doordat er niet actief is opgetreden.

Zoals u van ons gewend bent zullen we de komende weken met diverse voorstellen komen. Wij zien het als onze taak om de groeiende groep groene kiezers zo actief mogelijk te vertegenwoordigen. Om tot een zo groen mogelijk beleid te komen waar ook in Zaanstad méér en méérbehoefte aan is. 

 

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.