Grenzen aan Schiphol

Het is lang stil gebleven rond Schiphol. Figuurlijk gesproken dan want de geluidsoverlast is sterker toegenomen dan het aantal vliegbewegingen. Gelukkig ontstaat er nu meer tegenstand. Niet alleen door de toegenomen geluidsoverlast, maar ook door de toenemende zorg over de gezondheid van alle omwonenden en werknemers bij Schiphol. We weten al dat fijnstof het leven bekort van mensen die rond Schiphol wonen en werken; naar ultra fijnstof wordt nog steeds onderzoek gedaan. Maar bekend is wel dat dit ultra fijnstof uit hele kleine deeltjes bestaat die meer dan fijnstof ook in de hersenen kunnen doordringen. Inmiddels is gemeten dat ook taxiënde vliegtuigen (ultra) fijnstof produceren.

En dan hebben we het nog niet eens over de urgentie van CO2– reductie en de schadelijke effecten van slaapverstoring door nachtvluchten. Bovendien heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid diverse keren verklaard dat de veiligheid van Schiphol nu al in het geding is, laat staan bij uitbreiding.

Zoals gezegd, gelukkig ontstaat er steeds meer verzet van gemeentes en omwonenden tegen verdere uitbreiding van Schiphol. Dit is ook nodig want er wordt op dit moment aan de Alderstafel onderhandeld over hoe het tot 2030 verder met de luchtvaart moet terwijl ze nu al zitten aan de afgesproken grens van 500.000 vliegbewegingen tot 2020. Onderhandelingen met de ORS (Omgevings Raad Schiphol) zijn nog met een maand uitgesteld omdat ze nog niet tot overeenstemming kunnen komen. Als ze er uiteindelijk niet uitkomen, dan beslist het kabinet. En dat met een VVD minister die over de luchtvaart gaat.

Er wordt vaak beweerd dat uitbreiding van Schiphol goed zou zijn voor de economie, maar al die goedkope budgetvluchten dragen daar nauwelijks iets aan bij, terwijl ze wel onze lucht en ons milieu vervuilen. En het is vooral flexibele werkgelegenheid die Schiphol verschaft. Om tot een duurzame luchthaven te komen, dient vliegen beprijsd te worden naar de schade die ze veroorzaken. Dan is het uit met de pretvluchten. In dit opzicht stelt die 7 Euro vliegtaks helemaal niets voor. En natuurlijk moet het internationaal treinverkeer bevorderd en goedkoper gemaakt worden, maar dat zal nog enige tijd in beslag nemen.

Hoe staan de zaken er nu voor in Zaanstad? Daar hoorden we tot voor kort ook niet zoveel van. GroenLinks heeft in 2017 een agenda-initiatief ingediend (samen met de Volkstem en de ChristenUnie), dat is uitgemond in een motie dat Schiphol zich aan zijn afspraken moet houden en dat onze wethouder dat standpunt moet uitdragen in alle organen. Omdat het heel lang duurde dat die weer bij elkaar kwamen, is er in de tussentijd niet veel gebeurd. Alleen was tot onze verbazing in de Begroting niets over het aantal door Schiphol gehinderden  vermeld. Dat is door een motie van onze hand inmiddels gerepareerd.  En ook in de Regioraad is een beleidsstuk dat domweg de groei van Schiphol als vaststaand feit  aangaf door ons toedoen aangepast.

Maar in de komende tijd gaat het er echt op aankomen! Belangrijk dat we wethouder Krieger op de voet blijven volgen en de overlast van Schiphol ook in de raad aan de orde stellen. En ere wie ere toekomt: Winnie de Wit heeft in een gesprek met de Raad dit weer op de agenda gezet  en een positieve respons gekregen.  Ik voel me nu niet helemaal alleen meer als een roepende in de woestijn. Mooi begin van het nieuwe jaar als de Raad nu in actie komt!

Romkje Mathkor