Fractievoorzitter Paul Laport gaf gisteren zijn visie op Zaanstad

Dit college wil graag werken aan het Zaanstad van morgen, maar GroenLinks ziet daarvan weinig terug in de plannen.

Zaanstad zal flink groeien de komende jaren. En nu al is er grote woningnood. De wachttijd voor starters op de woningmarkt is opgelopen naar meer dan 11 jaar. De laatste jaren zijn er nauwelijks huurwoningen bijgekomen. En ook in 2019 is dat het geval: slechts 49 huurwoningen op een totaal van 850 woningen. Iedereen begrijpt dat de wachttijd daardoor alleen maar zal toenemen.Intussen schieten de prijzen de hoogte in. Een feest voor ontwikkelaars en speculanten, een drama voor woningzoekenden. Wij constateren dat sommige nieuwbouwhuizen alweer te koop staan nog voordat ze bewoond zijn. Wij pleiten voor maatregelen om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door een anti-speculatiebeding of door verplichte zelfbewoning op te leggen.Een bestaande woningbouw moet veel sneller verbeterd worden. Het duurt volgens de begroting nog minstens 30 tot 40 jaar voor de funderingsproblematiek is opgelost. Dat gaat veel te langzaam, dan zijn er al mensen door hun vloer heen gezakt. Zoals er ook meer tempo moet worden gemaakt in de verduurzaming van woningen. Er wordt oeverloos gepraat over duurzaamheid, maar de ambities worden jaarlijks naar beneden toe bijgesteld. Nederland staat laag op de lijstjes van verduurzaming, en in dat zwakke klasje is Zaanstad ook nog een van de zwakste leerlingen. Dat zien wij helaas niet snel veranderen.

Want dit college staat met de rug naar de toekomst.

Tijdens bijeenkomsten met inwoners, brengen zij steeds naar voren dat zij veel belang hechten aan een groene leefomgeving. Maar het college lijkt hier doof voor. Er zijn talloze bomen verdwenen in de Rosmolenwijk en op het Hembrugterrein, en er gaan ook nog ’s honderden bomen verdwijnen in ’t Kalf, in Krommenie, Zaandijk. Er zijn, dankzij GroenLinks, regelingen voor groene gevels en groene daken, maar we zien dat de gemeente die nauwelijks onder de aandacht brengt. Terwijl er in andere steden wel steeds meer prachtige daktuinen en groene gevelwanden zijn.

Maar dit college staat met de rug naar de toekomst.

Er wordt veel extra geld geïnvesteerd in handhaving en criminaliteitsbestrijding. Cafés worden bestraft als ze een tafel drie minuten te lang buiten hebben staan en woonhuizen worden zes maanden dichtgespijkerd als er twintig hennepplanten worden gevonden. De schandpaal is na twee eeuwen weg te zijn geweest, weer terug in de Zaanse samenleving. Vrijwel alle criminaliteitsbestrijding is softdrugs gerelateerd. Dit college zou naar Den Haag moeten trekken. En duidelijk moeten maken dat deze strijd niet te winnen is en dat deze ‘war on drugs’ bovendien onwenselijk is. Softdrugs moeten zo snel mogelijk gelegaliseerd worden, net als in Uruguay, Canada, diverse staten in Amerika om maar wat voorbeelden te noemen.

Dan kunnen wij ons geld investeren in zaken die werkelijk van belang zijn. GroenLinks besteedt het geld liever aan jeugdzorg en wijkopbouwwerk. Van onderaf moeten we positieve impulsen geven aan de wijken. We moeten de armoedekloof te lijf gaan. Bijna één op de zeven Zaanse kinderen groeit op in armoede. Dat is onaanvaardbaar. Dat vraagt om regelingen die de welvaart beter verdelen, om beleid dat kansen biedt aan de minst kansrijken van onze stad. Helaas, wij zien weinig ambities op dat terrein.

Dit college staat met de rug naar de toekomst.

Andere steden ontwikkelen nieuwe wijken waar auto’s niet welkom zijn of uitsluitend deelauto’s gebruikt kunnen worden. Andere steden dringen het autoverkeer binnen hun stadsgrenzen terug. Hier in Zaanstad zien we de omgekeerde tendens. We zien een college dat vele tientallen miljoenen wil steken in de autobereikbaarheid van Zaanstad. Terwijl zo’n 80% van de inwoners nu al tevreden is over de bereikbaarheid van hun eigen wijk. GroenLinks investeert liever in betere OV- en fietsvoorzieningen, alternatieven voor én terugdringen van autoverkeer. Dit college kiest voor meer en meer asfalt, het kiest voor oplossingen van gisteren voor de uitdagingen van morgen.

Dit college staat met de rug naar de toekomst en stelt verkeerde prioriteiten.

GroenLinks zou prioriteit geven aan de integratie van nieuwkomers. Nu worden zij er vaak mee geconfronteerd dat het aanbod Nederlandse lessen beperkt is.

GroenLinks zou prioriteit geven aan voldoende leerkrachten op basisscholen. Hoe kan het dat de problemen in andere steden veel minder groot zijn dan in Zaanstad? Bedenk oplossingen. Wees creatief.

En dan toerisme. Veel steden maken beleid om het toerisme duurzamer te maken. Ze sturen op spreiding, omdat ze ook de nadelige kanten van massatoerisme zien. Niets van dat alles in Zaanstad. Hier besluit het college de toerismebelasting schaamteloos te verhogen. Niet om het toerisme te beteugelen of te sturen, maar puur en alleen om zoveel mogelijk geld binnen te harken.

Dit college staat met de rug naar de toekomst.

GroenLinks heeft een karrenvracht voorstellen ingediend om het beleid de goede kant op te sturen. Moties voor betaalbare woningbouw, het behoud van het stedelijk groen, sterker inzetten op alternatieven voor autoverkeer en betere OV-voorzieningen, duurzamer toerisme, minder geld naar veiligheid en juist meer geld naar het tegengaan van eenzaamheid en armoede, en nog veel meer.

GroenLinks blijft knokken voor een groener, duurzamer en socialer Zaanstad. Het Zaanstad van vandaag, maar zeker ook het Zaanstad van morgen!