Verzet tegen afsluiten fietsroute Zaanse Schans werpt vruchten af. Samen met andere partijen kwam GroenLinks succesvol op tegen deze maatregel.

GroenLinks en ook andere partijen waren erg tegen de afsluiting van het fietspad over de Zaanse Schans.  Een van de mooiste fietsroutes in Zaanstad en de Zaanse Schans behoort gewoon tot de openbare ruimte. Gelukkig heeft de voorzitter van de veiligheidsregio na overleg met het college van B en W  het aanwijsbesluit over het afsluiten van het fietspad bij de Zaanse Schans, afgelopen vrijdag ingetrokken. Net op tijd voor de protestmars van de volgende ochtend. Dat kon nu een feestelijke optocht te worden. De route blijft gewoon open voor (brom)fietsers!

Wij zijn heel blij met de intrekking van het besluit. We misten ook de onderbouwing voor deze maatregel. Het is nu ook helemaal niet druk op de Zaanse Schans. En de voorgestelde omleidroute voor fietsers was onpraktisch en onveilig.  Het verzet tegen deze maatregel heeft er zeker toe geleid dat het aanwijsbesluit is ingetrokken. GroenLinks blijft opkomen voor het belang van de fietser!