De fractie van GroenLinks was zeer verheugd dat de gemeenteraad op 2 april besloot het woningbouwplan van Rito Holding niet toe te staan. Wij hebben er steeds voor gepleit dat het Jacob Visterrein een verlengstuk van de Zaanse Schans wordt. En dat het terrein dus niet gebruikt mag worden om een paar grote  - met de omgeving detonerende - woningen neer te zetten.

Rito Holding heeft het Jacob Visterrein in 1981 gekocht. Sinds de jaren negentig zijn er plannen ontwikkeld om woningen te bouwen op het terrein. Nogal discutabele plannen, omdat het terrein direct grenst aan de Zaanse Schans. Er wordt al jaren gesteggeld over de bouwplannen, tot aan de Raad van State aan toe. En vorig jaar nog dreigde de eigenaar er een immens grote en foeilelijke loods neer te zetten, als de gemeenteraad zou besluiten het woningbouwplan niet toe te staan.
Maar er zijn genoeg redenen waarom zo’n woningbouwplan onwenselijk is. Het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans stijgt nog elk jaar. Momenteel komen er jaarlijks meer dan 1,5 miljoen mensen naar de Schans. Dat kan de komende jaren wel eens gaan stijgen naar boven de twee miljoen. Het Jacob Visterrein kan dan een perfecte plek zijn om het toeristische gebied uit te breiden.

Genietbaar voor velen
En dan moet je er geen lelijke woningen neerzetten. ‘Het zou zonde zijn als dit mooie terrein wordt opgeofferd voor een pretentieus woonwijkje, waar tien gefortuneerde gezinnen van kunnen genieten,’ zo luidde een van de eerste zinnen in de bijdrage van GroenLinks aan het debat. Het is belangrijk dat het terrein ‘genietbaar’ blijft voor veel mensen.

Ook coalitie tegen
De afgelopen maanden hebben alle oppositiepartijen aangegeven niet vóór het woningbouwplan te zijn. Tijdens de raadsvergadering op 2 april bleken er plotseling, tot onze blijdschap, ook enkele coalitiepartijen tegen de Rito-plannen. Op de tegenstem van de PvdA hadden wij gehoopt, deze fractie worstelde immers al geruime tijd met de bouwplannen voor Jacob Vis. Dat ook de VVD tegenstemde, de partij van de wethouder die steevast vóór het bouwplan heeft gepleit, verraste ons zeer. Tijdens eerdere vergaderingen had deze partij zich altijd een voorstander getoond van het villawijkje. Maar ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar denken...

Voorbereidingsbesluit
Nu het bouwplan niet doorgaat, moest er een alternatief worden bedacht. Om die reden is er een voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat de gemeente een jaar lang geen bouwplannen toelaat op het Jacob Visterrein. Er is op die manier een extra jaar tijd gekocht om na te denken wat er met de locatie gedaan kan worden.
GroenLinks hoopt nog steeds dat het college de grote toeristische potentie erkent, en dat het terrein tot een aantrekkelijke uitbreiding zal gaan uitgroeien van de Zaanse Schans.

Paul Laport