GroenLinks is altijd tegenstander van de openstelling van de busbrug geweest, maar ons standpunt haalde geen meerderheid. Des te belangrijker werd het nu om de veiligheid van de rondweg te bevorderen. Voor die veiligheid hebben wij al veel langer gepleit. Toen GroenLinks in het college kwam, konden wij niets meer veranderen aan het besluit om de busbrug in de spits te openen. Wel hebben wij bewerkstelligd dat er op de rondweg gemonitord gaat worden op de verkeersveiligheid. Dat heeft wethouder Slegers tijdens de raadsvergadering nadrukkelijk toegezegd. Wij zullen daar scherp op blijven letten en om maatregelen vragen als de veiligheid toch ernstig in gevaar komt.

Waar wij ook grote moeite mee hadden was het besluit om 30 km als adviessnelheid in te voeren. Wij waren en zijn van mening dat dit een wonderlijke constructie  is en zien veel liever een verplichte maximum snelheid van 30 km. Samen met D66 en ROSA hebben wij daarvoor een amendement opgesteld. Dat amendement had tevens het voordeel dat er geen of veel minder bomen gekapt hoefden te worden. Dit amendement heeft het na een fel debat helaas niet gehaald. De wethouder bleef volhouden dat een verplichte snelheid van 30 km op de rondweg wettelijk niet kon, er moest eerst een nieuwe wegcategorie komen. We moesten het doen met de toezegging dat zodra die wegcategorie er is, de rondweg ook 30 km/uur zou worden.

Ook gaan er dus helaas bomen gekapt worden.  Dat doet ons zeer.  Gelukkig komt er dankzij GroenLinks in het college jaarlijks bijna een miljoen euro voor bomen en de wethouder heeft toegezegd dat uit dit bedrag er mooie bomen terug zullen komen in Westerkoog.  Niettemin delen wij de teleurstelling met de bewoners.

Kunnen we dan dit stuk nog positief sluiten? Ja, enigszins wel. Want waar wij wel blij mee zijn is dat de hele raad nu een onderzoek wil naar de kosten en baten van een verdiept spoor. Dat zou ons inziens uiteindelijk de veiligste, meest duurzame en daardoor de beste oplossing voor de ontsluiting van Westerwatering zijn.