En het streven naar kwaliteit en diversiteit van bomen is ook prima! Wij hadden alleen moeite met het loslaten van de boomnorm van 0,4 boom per inwoner. GroenLinks ziet die boomnorm echt als ondergrens. Wij willen niet dat het aantal bomen veel achter gaat blijven bij het groei van het aantal inwoners. Voor ons is het kwantiteit naast kwaliteit. Op dit moment ligt de norm op ongeveer 0,5. Een ondergrens van 0,4 daarom zeker geen bovenmatige eis. GroenLinks kwam daarom samen met ROSA voor een amendement om de boomnorm op 0.4 te handhaven. Het kostte enige moeite om de wethouder over de noodzaak daarvan te overtuigen,maar uiteindelijk is ons amendement aangenomen. Ook een amendement van ROSA en ons voor een tweejaarlijkse monitoring van het beleid is aangenomen. Want wat heb je aan een beleid zonder toetsing van de uitvoering. Tenslotte is tot onze vreugde ook ons amendement over dood hout aangenomen. Het is goed dat op plekken waar meerdere bomen staan, een gedeelte van het dood hout blijft liggen. Dat is goed voor de biodiversiteit.
Wij zijn blij met deze aanvullingen van het Bomenbeleidsplan. Het is zo nog beter geworden.