diverse onwenselijke verkeerssituaties voor fietsers

Zaanstad scoort een dikke onvoldoende op het gebied van fietsbereikbaarheid, zo bleek laatst uit een “Benchmark-onderzoek” dat door Natuur & Milieu, de fietsersbond, Milieudefensie en andere organisaties is uitgevoerd. Mede daardoor worden hier weinig kilometers per fiets afgelegd in vergelijking met andere steden. Hoewel hier en daar verbeteringen zijn aangebracht (zoals het snelfietspad naar Amsterdam), onderschrijft GroenLinks de kritische uitkomsten van het onderzoek. Hieronder enkele punten die ons inziens spoedig verbetering behoeven.

1. Zaandam/Aan de Vaart

Zoals in het Noord Hollands Dagblad van zaterdag 24 november stond beschreven, kunnen bewoners van Aan de Vaart hun fiets of scooter nauwelijks gebruiken. Sinds Romanov gebouwd wordt, kunnen ze ternauwernood nog op Rustenburg of in de Stationsstraat komen. En wanneer ze achterlangs gaan, moeten ze de Provincialeweg op (zonder stoplichten, zonder zebrapaden). Een gevaarlijke situatie.

2. Zuiderhout/Stormhoek

Wie op de fiets gaat naar de winkels die zijn gevestigd op de Stormhoek (zoals ’t Goed, Prenatal, Liv Outdoor, enzovoort) kan daar niet op een fatsoenlijke manier komen. De laatste honderden meters moeten met de fiets aan de hand over de stoep worden afgelegd.

3. Zuiderhout/Hornbach

Wie vanaf Stormhoek naar de Hornbach fietst, komt terecht op een uiterst smal fietspad (dat evenwijdig loopt aan de Cornelis Bruijnzeelweg). Dit fietspad is tweerichtingsverkeer, maar je kunt er nauwelijks een andere fietser passeren. Na dit korte fietspad, beland je bovendien op het parkeerterrein van Hornbach waar je kriskras tussen de auto’s door moet fietsen om bij de Pieter Ghijsenlaan te komen.

4. Westzaan/Noordzeekanaal

Wanneer je in Westzaan de Kleine Steng op fietst (richting Noordzeekanaal), rijd je een doodlopende weg in. Er staan geen bordjes voor fietsers die je daar voor waarschuwen, en helaas is er geen mogelijkheid om te fietsen over of langs de Kanaaldijk.

5. Wormerveer/Krommenie

Voor fietsers is de verkeerssituatie tussen Wormerveer en Krommenie de afgelopen jaren verbeterd. Positief is bijvoorbeeld het fietspad tussen de Krommeniërweg en de fietstunnel die onder de Provincialeweg door gaat. Je moet hier echter wel bekend zijn, want bewegwijzering voor fietsers ontbreekt hier volledig. 

6. Wormerveer/Shoppingcenter Noorderveld

Ook de winkels van het Shopping Center zijn moeilijk bereikbaar per fiets. Wanneer je over het fietspad naast de Provincialeweg aan komt rijden, moet je eerst een flinke omweg van vele honderden meters maken om het winkelgebied te bereiken. Dat zal het fietsgebruik niet bepaald bevorderen.

7. Zaandam/’t Kalf

Als je vanuit ’t Kalf of de Kalverhoek via de Zuiderweg richting de Leeghwaterweg fietst, is er geen vrij liggend fietspad of fietsmarkering (terwijl de weg daar druk is, inclusief bus- en vrachtverkeer). Er is daar ook geen goede opstelplek bij de verkeerslichten voor fietsers om veilig over te kunnen steken. In hetzelfde gebied heb je de oversteek vanaf de Braakdijk naar de fietspaden. Ook daar zijn geen goede voorzieningen om de drukke Leeghwaterweg over te steken, terwijl dit juist een recreatieve route is.

GroenLinks stelt vragen aan het college

In 2015 is er een GroenLinks-motie aangenomen om bewegwijzering naar fietsparkeerplekken beter te verzorgen. Vooralsnog is daar maar zeer beperkt uitvoering aan gegeven.GroenLinks heeft al eerder via een motie opgeroepen om een meldpunt in te stellen waar fietsers eenvoudig meldingen kunnen doen van onwenselijke/gevaarlijke verkeerssituaties. Helaas was er toen geen meerderheid in de gemeenteraad die dit een goed idee vond.Ook heeft GroenLinks meermaals voorgesteld om een fietscoördinator aan te stellen die onwenselijke verkeerssituaties zou kunnen (laten) aanpakken.

GroenLinks, niet voor niets de fietspartij van Zaanstad, heeft het college gevraagd of men bekend is met de problematiek van bovenstaande punten en wat men denkt hieraan te gaan doen om het gevaar voor fietsers in Zaanstad te verminderen, of nog liever te laten verdwijnen.