De vuurwerkdiscussie

De laatste knallen van de jaarwisseling sterven nu uit. De eindtelling van het landelijke meldpunt vuurwerkoverlast.nl bedraagt 48.442 en voor de hele Zaanstreek 748. Een aanzienlijke daling bij voorgaande jaren. Toch had ik niet het idee dat er in het totaal minder vuurwerk is afgestoken.  Het is zeker dat de vuurwerkdiscussie – aangejaagd door GroenLinks - weer in alle hevigheid is losgebarsten. Gelukkig komen er steeds meer stemmen- zoals van Pieter van Vollenhoven en de burgemeester van Den Haag voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk.  Ook het Zaans Manifest tegen vuurwerk heeft tot nu toe 119 steunbetuigingen gekregen.

Voor Zaanstad bedroeg het aantal meldingen 647 waarbij Zaandam met 299 en Krommenie met 92 meldingen koplopers waren. Enkele kanttekeningen bij de interpretatie van deze cijfers. Waaruit is de daling van de meldingen te verklaren? Naar mijn idee gedeeltelijk door het minder afschieten van vuurwerk voor de officiële afsteektijd en zeker omdat er getwijfeld werd aan het nut van het melden, want waar was de politie? Handhaving blijft een lastig punt.  

Een totaalverbod op consumentenvuurwerk zouden wij toejuichen. Of dat ook het geweld tegen hulpverleners vermindert is de vraag, maar het is zeker een aanzet tot een andere manier van de jaarwisseling vieren.

Dit blijkt toch een teer punt bij de negatieve reacties op het Zaans Manifest tegen Vuurwerk. Veel  mensen ervaren een verbod op vuurwerk als een afpakken van een traditie en het nog meer afbrokkelen van de Nederlandse gewoonten. Naar ons idee blijft het toch vreemd om een traditie te verdedigen waarbij jaarlijks gewonden vallen en zoveel schade wordt aangericht. In dit licht blijft het ook bizar dat de gemeente Zaanstad vergunningen te verleent voor vuurwerkdemonstraties en er zo aan meewerkt dat er reclame gemaakt wordt voor vuurwerk. Reclame voor roken is inmiddels toch ook verboden?

Romkje Mathkor