Vanavond wordt in het Zaanstad Beraad gesproken over de mogelijkheid van een coffeeshop in Assendelft, Krommenie of Wormerveer. Op dit moment zijn er twee coffeeshops in Zaanstad, die beide gevestigd zijn in Zaandam. Omdat er nog 1 coffeeshop mag worden geopend heeft de gemeenteraad gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn deze coffeeshop te vestigen in Zaanstad-Noord.

Spreiding van coffeeshops vindt GroenLinks een goed idee. Voor coffeeshops zou hetzelfde moeten gelden als voor café ’s en restaurants en ook daarvoor kun je terecht in Zaanstad-Noord.

Het is de bedoeling dat deze herfst het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen start in Zaanstad. Wij zijn groot voorstander van dit experiment, omdat het kweken en verhandelen van softdrugs dan niet meer gebeurt door criminele organisaties. Bovendien zal het er voor zorgen dat de kwaliteit van de softdrugs en daarmee de gezondheid van de gebruiker beter gewaarborgd is.

De burgemeester heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond en vindt dat er geen coffeeshop in Zaanstad-Noord moet komen. Dit ondanks dat op basis van de verschillende bestemmingsplannen er voldoende mogelijkheden zijn voor de vestiging van een coffeeshop in Zaanstad-Noord. Het belangrijkste argument daarbij is dat dit te lang zou duren. Hij vindt dat het ongewenst is wanneer een coffeeshop gedurende het experiment opengaat. De burgemeester wil in maart daarom de inschrijving starten voor een derde coffeeshop in Zaandam.

Uit de antwoorden op vragen van GroenLinks blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat een derde vergunning voor een coffeeshop in Zaandam niet is afgerond voordat het experiment is begonnen. Ook zal, wanneer een coffeeshop tijdens het experiment stopt, een nieuwe coffeeshop daarvoor in de plaats komen. Nu de bestemmingsplannen zich niet verzetten tegen een coffeeshop in Zaanstad-Noord en er geen andere goede redenen zijn tegen een dergelijke vergunning, vindt GroenLinks dat het coffeeshopbeleid moet worden aangepast zodat een coffeeshop in Zaanstad-Noord mogelijk wordt. Dit zullen wij tijdens het Zaanstad Beraad met volle overtuiging inbrengen en we hopen vele andere partijen aan onze zijde te vinden.