In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 hebben wij gezegd dat onze ambities haalbaar zijn en dit realiseren wij door vandaag als GroenLinks samen met POV, PvdA, VVD, ROSA en CDA het nieuwe coalitieakkoord ‘Slagen Maken’ te ondertekenen. Een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij we ‘slagen maken’ mét onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor het ‘wat’, maar ook voor het ‘hoe’ van de samenwerking met alle partijen, met de raad, met onze partners in de stad en met onze inwoners.

Als GroenLinks hebben wij afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad en de thema’s die wij deze bestuursperiode belangrijk vinden met een focus op de uitvoering, zichtbare en meetbare resultaten.

Armoede en klimaat

Mede door de steeds stijgende energieprijzen komen Zaankanters financieel in de problemen. Het structureel bestrijden van armoede is daarom een belangrijk speerpunt in de komende periode. Samen met investeringen in het isoleren van woningen en het versnellen van de overgang naar schone energie combineren we sociaal beleid en het bestrijden van de klimaatcrisis voor onze inwoners. 

Betaalbare en duurzame woningen

Ook de wooncrisis vraagt om maatregelen. Van alle nieuwe woningen bouwen we 30% sociale huurwoningen en 30% middel dure woningen. Natuurlijk zijn deze woningen energiezuinig en klimaatbestendig. Maar met alleen bouwen komen we er niet. Het reguleren van de woningmarkt is minstens zo belangrijk door het verder aan banden leggen van huisjesmelkers, beleggers en speculanten. 

Groene en schone leefomgeving

Het vergroenen van de stad, het planten van extra bomen en het versterken van de biodiversiteit is ook een punt waar GroenLinks blij mee is. Hier komt extra geld voor en we gaan de openbare ruimte ecologischer maaien. Daarnaast worden actieplannen gemaakt om concrete verbeteringen door te voeren voor fietsers en voetgangers en komen er hogere geluidsschermen langs de A8.

Voorzieningen en gelijke kansen

Naast het bestrijden van armoede is het belangrijke dat er goede voorzieningen zijn. We investeren daarom extra in goede scholen en onderwijs en het versterken van de buurthuizen. Ook cultuur speelt een belangrijke rol in het akkoord door in te zetten op een poppodium en kleine evenementen in Zaanstad extra te ondersteunen. In de schoolvakanties blijven we activiteiten organiseren voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Met al deze zaken investeren we in gelijke kansen voor iedereen. 

Wethouder en fractie

Wessel Breunesse wordt opnieuw wethouder voor GroenLinks. De ambities op het gebied van klimaatverandering, vergroening en versterking biodiversiteit, kunst en cultuur en het bouwen van nieuwe woningen en wijken zijn daarin stevig verankerd. Zijn portefeuille wordt:

·Openbare ruimte

·Klimaatadaptatie

·Natuur, landschap en recreatie

·Gebiedsontwikkeling in Zaanstad Midden en Zuid

·Kunst en cultuur

De fractie zal vanaf heden geleid worden door Kıvılcım Özmen. Vanaf donderdag 16 juni 2022 zal de fractie verder bestaan uit de raadsleden Natascha Stroo, Jonathan van der Sluis (tijdelijke vervanger van Suzan Abozyid), steunfractielid Katinka Kroon en fractie-assistent Sarah Angenent. Samen zullen zij zorgen voor een stevig en herkenbaar GroenLinks geluid vanuit de gemeenteraad.

___

Kıvılcım Özmen, fractievoorzitter

Wessel Breunesse, kandidaat wethouder