Het onophoudelijk geluid van rolkoffers horen we tegenwoordig minder vaak. Maar als de coronacrisis over is, zal het ongetwijfeld weer losbarsten.  Vele toeristen op weg naar hun Airbnb adres of ander goedkoop particulier vakantieverblijf.  GroenLinks vindt al heel lang dat daar paal en perk aan gesteld moet worden, want huizen die daarvoor het hele jaar door verhuurd worden, zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt, terwijl tegelijkertijd de wachtlijst voor starters op de woningmarkt langer en langer wordt. Dat willen wij niet.  Gelukkig is er nu een nieuwe huisvestingsverordening waarin een maximum gesteld is van 30 nachten per jaar. Overtreding daarvan kan op een forse boete rekenen.

Zowel het splitsen van woningen als het verkameren van huizen gebeurt ook steeds vaker.  Dat brengt voor de eigenaars veel geld op, maar betekent meer overlast voor de buurt door parkeerproblemen en vaak ook geluidsoverlast. In dezelfde huisvestingsverordening worden daar nu ook eisen aan gesteld. Vergunningen kunnen worden geweigerd als de oppervlakte van woning minder is dan 50 m2 en voor een kamer minder dan 25 m2 . Bovendien mag dat niet voor huizen die minder dan 100 meter van elkaar staan. GroenLinks vindt wel dat voor de leefbaarheid niet alleen naar vloeroppervlak maar ook naar kwaliteit van de woning gekeken moet worden. Te denken valt aan zonlicht en gehorigheid. Naar de precieze toevoeging daarvan wordt nog nader onderzoek gedaan.

Wij vinden deze nieuwe huisvestingsverordening een goed begin. Tijdige communicatie over deze nieuwe regelingen is essentieel daarbij. Tegelijkertijd hopen we dat er landelijke wetgeving komt om in bestaande bouw een bewoningsplicht in te stellen om zo speculatie, splitsing en verkamering tegen te gaan.  Voor nieuwbouw kan het wel al als eis al worden meegenomen. Met deze eerste stap die gezet is om het onttrekken van woonruimte tegen te gaan, zij wij in ieder geval blij