Op woensdag 22 oktober houdt GroenLinks Zaanstad in Buurtcentrum De Vuister een bijeenkomst over de mogelijk toekomstige openstelling van busbrug De Binding. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag het gesprek aangaan met bewoners van Westerkoog. Wat vinden zij van de plannen van het nieuwe College?

Het nieuwe College heeft in haar coalitieakkoord geschreven dat zij de busbrug 24 uur per dag, zeven dagen per week, open wil stellen. GroenLinks is daar in het verleden dikwijls kritisch over geweest. Wij vrezen dat de huidige rondweg ongeschikt is om grotere verkeersstromen te verwerken tijdens de spitsuren. Daarin staan wij niet alleen, want ook Veilig Verkeer Nederland heeft in het verleden al eens een alarmerend rapport geschreven over de verkeerssituatie op deze weg.

GroenLinks begrijpt dat het voor sommige bewoners (vooral die van Westerwatering) een voordeel is om niet meer te hoeven omrijden. Maar tegelijkertijd vrezen we dat de luchtkwaliteit rondom de busbrug zal verslechteren, wat mogelijk negatieve gezondheidsgevolgen kan hebben voor direct omwonenden. En ook kan er meer geluidsoverlast worden ervaren.

GroenLinks gaat graag het gesprek met de bewoners van Westerkoog aan, om te horen hoe zij ertegenover staan. Enkele vragen die daarbij zeker aan bod zullen komen:

* Wat vinden bewoners van de 24/7 openstelling? “

* Vrezen bewoners ook dat het de veiligheid van de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers zal verlagen?

* Wat denken bewoners ervan als de rondweg een 30km-zone wordt?

* En wat vinden ze van het idee dat de rondweg een eenrichtingsweg wordt?

Wij hopen hier op woensdag 22 oktober een goede en informatieve bijeenkomst te houden in Buurtcentrum De Vuister. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 20.00 uur.

Voor vragen of opmerkingen mailt u naar: info@groenlinkszaanstad.nl

Of u belt met: 06 25 323 927 (fractievoorzitter Paul Laport).