Door de coronacrisis heeft het openbaar vervoer het moeilijk. En hoewel ze steun krijgen van de overheid, gaan ze toch het Vervoerplan voor 2022 enigszins aanpassen. Voornamelijk door de frequentie van spitslijnen te verlagen. Jammer, maar daar valt mee te leven zou je zeggen. Er zit echter een addertje onder het gras. Een van de voorgestelde maatregelen is om buslijn 392 niet meer op de Wibautstraat bij de halte Begraafplaats te laten stoppen. Eufemistisch noemen ze deze halte Vijfhoek/hotels. Het betreft echter wel degelijk de halte precies voor het crematorium met daarachter de begraafplaats. Ze willen hooguit twee minuten tijdwinst maken met het argument dat er binnen 250 meter nog een andere bushalte ligt. 

Dat mag zo zijn, maar dan wordt er gerekend vanaf die andere halte naar de ingang van het crematorium. De mensen die ter plaatse bekend zijn, weten dat achter het crematorium de begraafplaats ligt die een diepte heeft van wel 500 meter. Dat betekent dus dat het kan voorkomen dat je wel 750 meter moet afleggen als je met het openbaar vervoer komt. Het zijn vaak oudere mensen die crematoria en/of begraafplaatsen bezoeken en zij zijn niet altijd goed ter been.

Gelukkig is er in de laatste raadsvergadering de door GroenLinks opgestelde motie ( https://zaanstad.notubiz.nl/document/10024003/2/Motie%20vreemd%20In%20stand%20houden%20van%20de%20halte%20Begraafplaats%20Zaandam%20Vijfhoek ) om druk uit te oefenen bij Connexxion en de Vervoerregio om deze halte te behouden met algemene stemmen aangenomen! Dat is de eerste stap. Volgende week komt er ook een motie in de Vervoerregio. Wij hebben goede hoop dat de motie ook daar wordt aangenomen. Tenslotte zijn wij voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen.