De jaarlijks begrotingsbesprekingen zijn weer achter de rug. Er is nog steeds weinig financiële ruimte voor Zaanstad. Dus het was moeilijk om geld te vinden om bijvoorbeeld minder bezuinigen op het leerlingenvervoer. Dat wordt nu doorgeschoven naar het voorjaar. Daarover is wel een motie van GroenLinks(en Rosa, PvdA en Christenunie) aangenomen om in gesprek te gaan met ouders over de gevolgen, en een plan van aanpak op te stellen.

We zijn blij met de geld in de begroting voor klimaatadaptatie, duurzaamheid én extra bomen. Helaas is er ook bij deze begroting nog geen geld gevonden om de achterstanden in de openbare ruimte in te lopen, maar onze motie voor een plan van aanpak om daarmee wel te beginnen werd breed gesteund.

Bijzonder blij zijn we dat de motie van ons nieuwe raadslid Jonathan van der Sluis, om bij relevante dossiers te kijken naar de biodiversiteit, ook is aangenomen.

En op een heel ander terrein is het eindelijk gelukt om de tarieven voor begraven minder hard te laten stijgen.