Basisinkomen

Door de hele toeslagellende bij de kinderopvang is het basisinkomen in een stroomversnelling gekomen. Tot voor kort was het idee dat het basisinkomen - ook wel gratis geld voor iedereen genoemd – onbetaalbaar is. Experimenten in het buitenland leken ook niet altijd bemoedigend. De arbeidsparticipatie zou afnemen zoals een voorlopige uitkomst bij het experiment in Finland. Daar wordt dan echter niet bij vermeld dat mensen zich wel veel gelukkiger voelden.

Het basisinkomen gaat over vrijheid en bestaanszekerheid. Je hoeft nooit meer bang te zijn dat je geen geld krijgt of om wat voor reden gekort gaat worden in je uitkering. Dat geeft een stuk minder stress en draagt bij aan je welbevinden. En alles wat je eventueel bijverdient mag je houden. Daardoor ontstaat er ook geen armoedeval. Het zorgt ook voor minder afhankelijkheid van de werkgever.

Maar hoe kan dat ooit betaald worden? Is dat geen utopie? Zeker niet. Met name als mem uitgaat van een vast bedrag per persoon + een vast bedrag voor het huishouden. Daarvoor komen dan wel alle toeslagen en uitkeringen te vervallen en zouden alleen de heel hoge inkomensgroepen iets meer belasting moeten betalen. Zie voor een meer technische uitwerking de site www.basisinkomen.nl Bij deze berekeningen is dan nog niet eens meegerekend wat dit voor besparing aan zorgkosten oplevert.

Het huidige systeem loopt op zijn eind. De staatssecretarissen bij de belastingsdienst hebben nu al de opdracht om naar andere systemen te kijken. Dit is hét moment om het basisinkomen te propageren. Op de bijeenkomst van 15 februari jl. over het basisinkomen bleek dat de Jonge Democraten hier ook al actief mee bezig zijn evenals de PvdA. Zelfs de VVD begint er wat voor te voelen omdat veel van de regeldruk zal verdwijnen. Helaas lijkt GroenLinks zich nog wat afwachtend op te stellen. Afgezien van enkele experimenten met regelarme bijstand lijkt er toch wat koudwatervrees te zijn bij GroenLinks om zich duidelijk te profileren als voorstander voor het basisinkomen. Op het komende congres van 14 maart is er wel een aparte sessie over het basisinkomen. Het is de moeite waard om die bij te wonen!