Algemene Ledenvergadering steunt deelname aan College Zaanstad

Op zaterdag 26 oktober hebben de leden van GroenLinks in een ALV deelname aan het college van Zaanstad, als ook de voordracht van Wessel Breunesse als kandidaat wethouder, ondersteund.

GroenLinks Zaanstad sluit samen met zes andere partijen een nieuw coalitieakkoord voor Zaanstad. De partijen zijn met elkaar het gesprek aangegaan nadat het college haar meerderheid in de gemeenteraad verloor. Het nieuwe akkoord kent een aantal belangrijke punten voor GroenLinks op het gebied van groen, schoon vervoer, de fiets, duurzaamheid en wonen. Ook levert GroenLinks een kandidaat voor de portefeuilles “Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur en Landschap, Milieu en Klimaatadaptatie”: Wessel Breunesse.

Over Wessel Breunesse:
Wessel Breunesse (40 jaar) werkt op dit moment als bestuursadviseur bij de gemeente Haarlem. Daarvoor was hij werkzaam als bestuurder en onderhandelaar bij vakbond CNV. Breunesse is sinds 1997 lid van GroenLinks en op verschillende manieren actief geweest voor die partij. Van 2002 tot 2010 was hij raadslid en fractievoorzitter in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Binnen GroenLinks Zaanstad is hij sinds 2013 actief binnen het bestuur en de fractie, waardoor hij goed bekend is met de Zaanse politiek. Samen met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in ’t Kalf.

Wessel Breunesse: “De stad groeit. Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen. Tegelijkertijd liggen er enorme kansen om wijken duurzaam, groen en klimaatbestendig te maken. Ik heb er ontzettend veel zin in om hier samen met de andere partijen en de stad aan te gaan werken.”

GroenLinks Zaanstad is blij met de voordracht. Omdat hij de Zaanstreek en haar politiek goed kent, ervaren is met het werken in een complexe bestuurlijke omgeving en geruime tijd actief is voor de partij.

Coalitie akkoord: Duurzaam, schoon en groen

Er zijn 7 partijen die een coalitieakkoord sluiten (GroenLinks, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD en Rosa). Daarnaast hebben de SP en Democratisch Zaanstad op een aantal onderwerpen een inbreng gegeven. GroenLinks Zaanstad is tevreden met het proces en de uitkomst. Een aantal voor GroenLinks belangrijke punten worden toegevoegd aan het coalitie akkoord, zoals de fietscoördinator, schoon vervoer en een Zaanse groennorm.

Fractievoorzitter Romkje Mathkor: “We hebben intensief met de andere partijen gesproken en voelden veel steun om Zaanstad voor te bereiden op een duurzame toekomst. Ruim baan voor de fietser, betere plannen voor schoon vervoer, en genoeg groen in de buurt voor iedereen.”