Voor je aanmelding hebben wij het volgende nodig:
1. Een motivatiebrief
2. Een actueel CV
3. Een ingevuld bewilligingsformulier 
4. Een ingevulde integriteitsverklaring 
5. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Je aanmelding inclusief alle stukken dient uiterlijk 15 juni 2021 bij ons in
bezit te zijn. Je kunt je aanmelding toesturen aan: Kandidatencommissie GroenLinks Zaanstad
Per email: Raadslidzaanstad@groenlinks.nl

In de maand juni zullen de eerste gesprekken plaatsvinden. Een eventueel vervolggesprek zal plaatsvinden in september. De algemene ledenvergadering van GroenLinks in Zaanstad stelt innovember de definitieve kandidatenlijst vast.

Voor informatie over de kandidaatstellingsprocedure kun je je wenden totde leden van de kandidatencommissie: Paul Laport, Els de Jong, Mark Peters, email: Raadslidzaanstad@groenlinks.nl