Op 16 juni 2022 was het zover. Het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, ROSA, CDA, VVD en POV werd beëdigd. Inmiddels zijn we 150 dagen op weg in deze nieuwe samenstelling. De titel van het coalitieakkoord is 'Slagen Maken',  en daar zijn we druk mee bezig. De wethouders komen uit heel verschillende partijen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat we echt een team zijn. De sfeer en samenwerking zijn goed. En dat is hard nodig. Want de uitdagingen zijn stevig.  Stijgende energieprijzen en inflatie raken onze inwoners, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen hard. Stijgende armoede en een stad waarin voorzieningen omvallen willen we voorkomen. Dit vraagt om ondersteuning van onze inwoners, maatschappelijke en culturele partners. Deze tijd maakt het nog duidelijker dat er extra inzet nodig is voor de overgang naar schone energie en beter geïsoleerde woningen. In de begroting die we als college hebben voorgeleg aan de gemeenteraad is extra geld vrijgemaakt om daar invulling aan te geven. 

Zaanstad groener maken

Mijn grootste prioriteit is het vergroenen van Zaanstad en het versterken van de biodiversiteit. Meer bomen, meer planten, meer groen zijn belangrijk voor een leefbare en gezonde stad. Dankzij GroenLinks is er een budget van minimaal 4 miljoen extra om dit te doen. Zo kunnen we werk maken van onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie, bomen en natuur. De komende jaren moeten inwoners het groene verschil gaan zien: meer bomen en planten in de stad. Sterker nog, we gaan hen vragen om mee te denken hoe we dat het beste kunnen doen. Het vaststellen van een visie op de Polder Westzaan is wat mij betreft een hoogtepunt in de afgelopen periode. De visie is tot stand gekomen in een mooie samenwerking tussen o.a. agrariërs, natuurorganisaties, het waterschap en de provincie. In deze tijd zeker geen vanzelfsprekendheid! Met deze visie in handen kunnen we slagen maken met het versterken van de natuur, het landschap en de landbouw helpen in de verandering die nodig is om te kunnen boeren met de natuur.  

Bouwen met kwaliteit

Groen is belangrijk om hier fijn te kunnen wonen. Ook op het gebied van woningbouw maken we slagen. Zo zijn in deze 150 dagen plannen vastgesteld voor de bouw van 1400 woningen. Een belangrijke mijlpaal om de wooncrisis te lijf te gaan. Zo gaat de Kogerveldwijk enorm vernieuwen en komen er woningen op het Hembrugterrein. Daar doen we dat met heel veel zorg voor het groen, de natuur en het erfgoed. Ik durf te beweren dat de ontwikkeling van het Hembrugterrein de meest groene gebiedsontwikkeling in Zaanstad is en een voorbeeld voor hoe het ook in de rest van Zaanstad kan. Het laat zien dat woningen bouwen meer is dan stenen stapelen. 

Bruisende cultuur

Het is belangrijk dat bewoners elkaar ontmoeten. Dat we elkaars verhalen en werelden kennen. Dat we ons laten inspireren en onze blik verruimen. Kunst en cultuur spelen daar een grote rol in. Daarom ben ik blij dat ik naast alle 'fysieke' onderdelen in mijn portefeuille een bijdrage kan leveren aan een bruisend cultureel leven. Voor alle Zaankanters en in alle delen van Zaanstad. Ik heb het startschot gegeven voor het culturele jaar op de Zaanse Uitmarkt, het Zaans Toneelhuis Theatermijn geopend en het Kogerveldkabinet letterlijk mogen ontgrendelen. Wat mij opvalt in de verschillende gesprekken en kennismakingen die ik heb is dat er in Zaanstad veel cultureel aanbod is. Maar het is niet altijd bij het publiek bekend. De culturele kalender is rijk gevuld. Dat moeten we zichtbaar maken en tegelijk de sector blijven ondersteunen.

“ Mijn grootste prioriteit is het vergroenen van Zaanstad en het versterken van de biodiversiteit. ”