Sporten in Zaanstad

GroenLinks vindt breedtesport belangrijker dan topsport. Kunnen meedoen is belangrijker dan winnen.

Zwembaden

Het is goed dat zwembad De Crommenije vervangen wordt en dat er een buiten- en binnenbad wordt gebouwd. Inmiddels is ook zwembad De Slag aan vervanging toe. GroenLinks vindt dat daar binnen enkele jaren voldoende financiële middelen voor moeten worden uitgetrokken. Het zou mooi zijn als ook hier een buitenbad onderdeel kan zijn van het totale complex.

Sportfaciliteiten

De afgelopen jaren is er behoorlijk geïnvesteerd in sportfaciliteiten. Er is een nieuwe sporthal gekomen in Zaandam Zuid en in Westerkoog is een topsporthal neergezet. Het is belangrijk dat deze hallen door zoveel mogelijk sporters te gebruiken zijn. Voor (basis)scholen is het niet altijd even wenselijk om in dergelijke grote hallen gymles te volgen. Het is bovendien belangrijk dat jonge kinderen niet al te ver hoeven te reizen naar hun gymlocatie. In de nieuwe raadsperiode moeten hier betere richtlijnen voor komen en zo nodig moeten er kleinere sportfaciliteiten komen voor het gymnastiekonderwijs.

Fusies

We denken dat sport in Zaanstad efficiënter georganiseerd kan worden. Er zijn op dit moment meer dan vijftien voetbalverenigingen in Zaanstad. Enkele verenigingen worden nog elk jaar groter, terwijl andere verenigingen hun ledenaantal al jarenlang zien teruglopen. Er wordt al lange tijd gesproken over mogelijke fusies, maar helaas komt daar vooralsnog weinig van terecht. Vanuit de clubhistorie is het logisch dat sommige clubs het liefst ‘zelfstandig’ blijven, maar het is steeds moeilijker betaalbaar. De gemeente moet bepaalde sportfusies actiever stimuleren. Dat is op termijn ook beter voor de clubs: ze zullen groter worden en daardoor betere faciliteiten kunnen bieden. Ook voor de gemeente is het positief: het kan ruimte opleveren die op een andere manier ontwikkeld kan worden.

Omnivereniging

Het idee van een Omnivereniging staat GroenLinks aan. Wanneer meerdere takken van sport samenwerken en van dezelfde voorzieningen (terrein, parkeerplaatsen, kantine, kleedkamers, trainingsmiddelen) en soms zelfs dezelfde vrijwilligers gebruikmaken, is dat financieel aantrekkelijk. Een bijkomende voordeel is dat mensen in contact komen met verschillende soorten sport. Zeker voor kinderen is het interessant om op die manier uit te vinden wat zij werkelijk leuk vinden om te gaan doen.

Meedoen in Zaanstad

De regeling ‘Meedoen in Zaanstad’ moet worden voortgezet en wellicht zelfs worden uitgebreid. Dankzij deze regeling krijgen kinderen uit gezinnen met lage inkomens, de mogelijkheid een lidmaatschap van een sportvereniging (of culturele instelling) aan te gaan. Mede dankzij een motie van GroenLinks kunnen kinderen dankzij deze regeling nu ook hun zwemdiploma halen: uiterst belangrijk in onze waterrijke streek! GroenLinks vindt dat er onderzocht moet worden of er onder ouderen behoefte is aan een vergelijkbare regeling. Kunnen meedoen is immers belangrijk voor iedereen!

Sportaanbod voor iedereen

Sporten is goed voor de gezondheid en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het is belangrijk om het totale aanbod in de regio helder in beeld te brengen. En in samenwerking met sportorganisaties te werken aan een zo breed mogelijk aanbod. Inwoners en verenigingen kunnen daarbij hulp krijgen van ondersteunende instanties, veelal gesubsidieerd door de gemeente.

Recreatiemogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden om georganiseerd te sporten in Zaanstad. Het is daarnaast belangrijk dat ook individuele sporters hun sport kunnen beoefenen. Het aantal hardlopers, toerfietsers, skeelerrijders en andere buitensportbeoefenaars groeit gestaag. Voor hen is het belangrijk dat parken, wegen en fiets- en wandelpaden goed onderhouden zijn, leuk en vooral ook veilig om te gebruiken. Openbare recreatieplekken voor jongeren (zoals bijvoorbeeld Skatepark A8 in Koog aan de Zaan) juichen wij eveneens van harte toe. Evenals voorzieningen voor ouderen, zoals bijvoorbeeld jeu-de-boulebanen of fitnessapparaten in parken.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen