Ons verkiezingsprogramma: 'Kiezen voor kwaliteit: op weg naar duurzaam Zaans'.

Jarenlang stond er in het logo van GroenLinks de ondertekst: ‘Zin in de toekomst’. En die bewering klopt nog steeds, want wij hebben zin in de toekomst! En de toekomst is dichterbij dan je denkt. De toekomst begint vandaag. Of sterker nog: de toekomst is allang begonnen. En juist in de lokale politiek kun je uitstekend sturing geven aan die toekomst. Zeker nu de landelijke overheid heeft besloten dat meer zaken op lokaal niveau georganiseerd moeten aan worden. Denk daarbij aan de jeugdzorg, aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en ook de thuiszorg. Steeds meer onderwerpen worden gedecentraliseerd en komen op het bordje van de lokale overheid – de gemeente - terecht. 
 
 

 

MONDIALISERING VERSUS LOKALE ONTWIKKELINGEN 
De samenleving verandert. Door internet lijkt de wereld kleiner geworden. We weten dankzij sociale en nieuwsmedia precies wat zich op dit moment aan de andere kant van de wereld afspeelt. We kunnen skypen met onze 
familie in Canada, we boeken vanuit onze luie stoel een vakantie naar een eilandje in de Stille Oceaan, we bestellen een flitsende, aerodynamische fiets in Hongkong en kopen in de supermarkt de sappigste appels die 
worden geteeld in Argentinië. De samenleving mondialiseert, en dat lijkt ons burgers – tot onze grote verbazing - nauwelijks iets extra’s te kosten. In reactie op deze mondialisering is een tegenbeweging op gang gekomen. Een beweging, een denkrichting, die zich juist op de meer nabije omgeving wenst te concentreren. Waarom moeten appels uit Argentinië komen als we ze ook prima hier in Nederland kunnen kweken? Waarom moet een varken in Nederland worden geboren, daarna in Duitsland worden vetgemest, vervolgens in België worden geslacht om uiteindelijk hier in Zaanstad op een bord te belanden? Misschien is het duizenden kilometers rond getransporteerde stukje vlees aantrekkelijk voor de portemonnee van de koper. Maar hoe zit het met de milieuschade die het transporteren heeft veroorzaakt? En is er rekening gehouden met het dierenwelzijn? Is het veroorzaakte dierenleed verdisconteerd in de uiteindelijke kiloprijs? (Dit allemaal nog afgezien van de vraag of je als bewuste burger überhaupt nog wel vlees moet eten, en je niet beter voor een vegaburger kunt kiezen...) 
Steeds meer mensen vinden het hoog tijd om over dit soort kwesties serieus na te gaan denken. De mensheid put de aardbol uit. We moeten ons leven op een verstandiger manier inrichten. Het is tijd voor een kanteling in onze samenleving. Economisch belang kan en mag niet altijd leidend zijn. GroenLinks onderschrijft deze gedachte van harte. Het is goed dat er wordt bekeken of bepaalde zaken op kleinere schaal georganiseerd kunnen worden. Het is goed dat er oog is voor lokale producten, voor  lokale kwaliteiten. We moeten soms zo ‘wereldwijs’ zijn om onszelf grenzen op te leggen. 
 
LOKALE GROEI 
Veel landelijke politici hameren erop dat het van het grootste belang is dat de economie door blijft groeien. En veel lokale politici geloven eveneens heilig in ‘groeien, groeien en nog eens groeien’. Er moeten méér woningen 
komen. De economische activiteiten moeten worden uitgebreid. De consumptiecijfers moeten steeds maar omhoog. En ook het wegennet moet verder worden uitgelegd. GroenLinks is voorstander van kwalitatieve groei. Moet de bereikbaarheid van Zaanstad groeien? Prima. Daar zijn wij voor. Maar dat vraagt om een investering in kwalitatieve zin. Dus niet alleen om meer asfalt, maar vooral om investeringen in fiets- en wandelpaden. En natuurlijk, niet te vergeten, in een zo hoogwaardig mogelijk openbaar vervoer. Moet het aantal banen in Zaanstad groeien? Uitstekend. Maar investeer dan vooral in ‘duurzame’ en ‘schone’ werkgelegenheid. 

 
LEEFBAARHEID 
Als lokale politicus kun je invloed uitoefenen op de leefbaarheid van de stad. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer huizen in Zaanstad bespaard blijven van milieuhinder. Er moet veel aandacht blijven bestaan voor het dierenwelzijn in de stad. En we moeten eraan blijven werken om klimaatdoelstellingen te bereiken. De stad moet nog mooier worden. Nóg schoner. Nóg socialer. Voor GroenLinks kan ‘groei’ nooit los gezien worden van het welzijn van mens, dier en de omgeving. Daarom is het essentieel om belangrijke kwesties ‘samen’ op te pakken. Met z’n allen bewonen we deze stad, met z’n allen maken we deze samenleving. Om die reden juichen we buurtinitiatieven van harte toe. Het samen opzetten van groenvoorzieningen (bijvoorbeeld de Monettuin), het organiseren van buurtmaaltijden en het gezamenlijk organiseren van kinderoppas. Het zijn initiatieven die belangrijk zijn. Mensen kunnen er geld mee uitsparen. En het draagt bovendien bij aan de cohesie in de buurt. Dergelijke initiatieven stimuleren mensen tot een andere manier van denken. In dat kader zijn wij blij met de ontwikkelingen rond het burgerinitiatief van de Transition Towns. Een idee dat nu ook in de Zaanstreek heeft postgevat. Door Transition Towns te stichten, wordt een aanzet gegeven om op een meer duurzame (en minder van olie afhankelijke) manier samen te leven, te werken en te wonen. 

 
GROEIEN DOOR TE DELEN 
Wij denken dat er in de samenleving steeds meer ‘gedeeld bezit’ zal zijn. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de groeiende populariteit van de deelauto. Veel (met name jonge) mensen willen geen eigen auto hebben. Zij zien de 
voordelen van het delen van bezit in: het bespaart geld, het bespaart je  de ergernis van het zoeken naar een parkeerplek, het geeft je de vrijheid om te kiezen voor een andere manier van reizen. De trend om zaken te delen, wordt nog verder gestimuleerd door technologische ontwikkelingen. Op internet kan én wordt vrijwel alles gedeeld. Ideeën, muziek, films, boeken, games, informatie. Een van de gevolgen van deze trend is dat je diverse zaken niet meer ‘materieel’ in huis hoeft te halen. Je kunt het materiaal immers via diverse (betaalde) kanalen ook ‘gedeeld’ in je bezit krijgen. GroenLinks staat positief tegenover deze vormen van delen. 
 
ANDERE OPKOMENDE INITIATIEVEN 
‘De crisis’ raakt ons allemaal. Maar de crisis heeft positieve neveneffecten. Het kan soms net even een andere (en vaak frissere) blik werpen op begrippen als ‘bezit’ en ‘consumptie’. Onze maatschappij is meer en meer een wegwerpmaatschappij geworden. Zodra er iets kapot is, belandt het in de afvalbak. Alleen al omdat het meestal duurder is om het apparaat te laten repareren dan om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Zo wordt onze schroothoop hoger en hoger. Kringloopwinkels en Repair Cafés zijn een antwoord op deze losgeslagen consumptie- en wegwerpdrang. De cafés zijn landelijk een groot succes en worden in Zaanstad op drie locaties georganiseerd (Wormerveer, Koog a/d Zaan, Zaandam). Een andere trend is bijvoorbeeld die van de thuiskok. Er zijn inmiddels tientallen ‘kookgekken’ in de Zaanstreek die tegen kostprijs de heerlijkste maaltijden aanbieden. 
Ook bestaan er steeds meer websites die zich op een specifieke buurt of wijk richten. Er worden diensten of overbodig geworden producten aangeboden. Het is prachtig als de virtuele wereld een modern prikbord wordt, en voor meer verbindingen zorgt in de ‘echte wereld’ . 
 
THEMA’S VERKIEZINGSPROGRAMMA 
In ons verkiezingsprogramma kijken wij vanuit bovenstaande visie naar verschillende zaken. En wij focussen ons bij de uitwerking ervan op lokale thema’s. Door middel van veelzeggende beelden willen we ook visueel duidelijk maken waar wij voor staan. En per hoofdstuk voorzien wij enkele concrete vragen van antwoorden. Daarnaast illustreren we bepaalde kwesties door te laten zien hoe het Zaanse echtpaar Raoul en Karin én hun kinderen Kevin en Louise ertegenaan kijken. We zoomen regelmatig in op verschillende Zaanse zaken en Zaanse wijken.