Dieren in Zaanstad

Op het gebied van dierenwelzijn is GroenLinks erg actief geweest de afgelopen jaren. Meermaals hebben we gevraagd om een update van de Dierenwelzijnsnota. Tot op heden heeft het college daar helaas geen werk van gemaakt.

Tegengaan impulsaankopen

GroenLinks heeft vragen gesteld over de omstandigheden waaronder dieren in dierenwinkels leven. Wij vinden dat daar een strenge controle op moet zijn. Het is belangrijk om impulsaankopen tegen te gaan. Soms zijn bepaalde diersoorten plotseling heel populair, bijvoorbeeld doordat ze de hoofdrol spelen in een (teken)film. Veel kinderen willen vervolgens precies zo’n speelkameraadje. In de praktijk vallen dergelijke huisdieren nogal eens tegen. Het is belangrijk dat dieren de eerste dagen nog teruggebracht kunnen worden naar een dierenwinkel – al zou het nog beter zijn als er al in een eerder stadium gekeken wordt welke dieren geschikt zijn om als huisdier te houden.

Weidevogels

De weidevogels in Nederland hebben het moeilijk, onder andere vanwege de oprukkende bebouwing. We zijn blij met de werkzaamheden van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek. Zij ijveren voor de bescherming van gebieden als het Westzijderveld, het Oostzanerveld en het Guisveld waar weide-, riet- en moerasvogels graag leven. GroenLinks vindt dat de Vogelbescherming geconsulteerd moet worden bij nieuwbouwprojecten die mogelijk schadelijk zijn voor weidevogels. Bij nieuwbouwprojecten zijn wij voor het plaatsen van zwaluwkasten.

Overlast dieren

GroenLinks is een uiterst diervriendelijke partij. Helaas ervaren mensen soms overlast van dieren. Ganzen die grasland kaalvreten, spreeuwen die de buurt onderschijten, vossen in het Twiske of een ongewenste bijen- of wespenkolonie. GroenLinks vindt dat eventuele overlast altijd zo diervriendelijk mogelijk moet worden aangepakt. Ganzen mogen niet vergast of afgeschoten worden. Wel kunnen er maatregelen worden getroffen waardoor zij zich minder thuis voelen op bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld door andere beplanting) of waardoor hun eieren niet uitkomen. En soms moeten mensen leren wat verdraagzamer te zijn. Een zekere verdraagzaamheid is essentieel wanneer mens en dier samenleven, zeker in een stadse omgeving.

Circus met dieren

We hebben vragen gesteld over de komst van een circus met een olifant. Waarom is een dergelijk circus welkom in Zaanstad? GroenLinks vindt dat wilde dieren geen trucjes moeten worden aangeleerd ter vermaak van mensen. Het argument dat er geen alternatief is voor de circusdieren, is niet steekhoudend. Er zijn ‘opvanglocaties’ voor oude circusdieren. Op deze plekken kunnen ze een veel vrijer en fijner leven leiden. Zaanstad moet geen vergunningen verstrekken aan circussen die wilde dieren gebruiken.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen