Cultuur in Zaanstad

Een fijne stad is meer dan een verzameling woningen. Een fijne stad is ook een plek waar je je als inwoner kunt vermaken. Waar voldoende aanbod is op het gebied van cultuur, recreatie en sport. De culturele sector heeft het de laatste jaren zwaar te verduren. Het huidige politieke klimaat is niet bepaald ‘cultuur minnend’. Bezuinigingen komen vaak vanuit diverse hoeken. Zowel landelijk, provinciaal als lokaal is er de laatste jaren snoeihard op cultuur bezuinigd. GroenLinks vindt dat cultuur geen luxe is, laat staan een linkse hobby. Cultuur zorgt voor ‘reuring en vermaak’, het vergroot de leefbaarheid van een stad. Het draagt eraan bij dat mensen hier graag komen én blijven wonen.

Culturele aantrekkelijkheid

In de lijst van meest culturele steden (bron: Atlas der gemeenten) staat Zaanstad (qua inwoneraantal de vijftiende gemeente van Nederland) pas op de 39ste plaats. Dat is achter Noord-Hollandse steden als Hoorn (29ste), Purmerend (35ste) en zelfs Velsen (37ste). Steden die ongeveer half zo groot zijn als Zaanstad. GroenLinks vindt deze lage positie beschamend. Het moet de ambitie zijn om flink te stijgen op deze ranglijst.

Cultuurcluster

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat er tegenover het stadhuis een cultuurcluster komt. In dit uitstekend bereikbare gebouw zullen verschillende vormen van cultuur gehuisvest worden. Er zal volop ruimte zijn voor theater, dans, film, (pop)muziek en kunst. GroenLinks neemt cultuur(beleving) uiterst serieus. De tijd is voorbij dat culturele organisaties hun voorstellingen geven op een met pallets opgebouwd podium in een boerenschuur (zoals sommige andere partijen nostalgisch wensen). Het cultuurcluster wordt hét “huis van cultuur” voor elke Zaankanter. Een gebouw met uitstekende technische faciliteiten en ruimte voor elke denkbare cultuuruiting. Een plek die uitstekend met het OV bereikbaar is en waar ook niet-Zaankanters van harte welkom zijn en zich thuis mogen voelen! GroenLinks vindt het goed dat Zaanstad serieus investeert in cultuur en zal zich er hard voor maken dat deze investering blijvend is. Het is essentieel dat het Cultuurcluster ruimte biedt aan alle culturele organisaties van de stad én dat het betaalbare (amateur)prijzen vraagt aan amateurgezelschappen. De gebruikers van het cluster krijgen de opdracht culturele activiteiten overal elders in de stad te organiseren en aan te jagen. Sowieso moet de culturele basisvoorziening in alle delen van de stad goed op orde zijn, zeker ook in Zaanstad Noord.

Museumaanbod

Mede dankzij de aankoop van een schilderij van Monet is het aantal bezoekers aan het Zaans museum de afgelopen jaren gestegen. De afgelopen jaren zijn de schilderijen die Claude Monet in Zaandam heeft gemaakt goed onder de aandacht gebracht. In 2021 is het 150 jaar geleden dat Claude Monet hier verbleef. Er zijn ideeën om dan een Monetjaar te organiseren. GroenLinks denkt dat het goed is om Monet en zijn 25 Zaanse schilderijen dan extra in ‘the picture’ te zetten en gelooft dat een Monetjaar de Zaanstreek positief op de kaart kan zetten. We staan positief tegenover de plannen om nabij het Czaar Peterhuisje, in het voormalige PTT-gebouw, een museum te starten. Het centrum van Zaandam kan nog wel een extra publiekstrekker gebruiken.

Evenementenbeleid

GroenLinks wil dat er een nieuwe subsidieregeling komt voor het evenementenbeleid waarbij veel aandacht is voor het langeretermijnbeleid. Organisaties moeten de mogelijkheid krijgen om meerdere jaren te bouwen aan een evenement, waardoor het kan uitgroeien tot een groot en blijvend succes. Wij vinden het niet goed dat het huidige evenementenbeleid één op één is geschakeld met het marketingbeleid. Het primaire doel van evenementen is om inwoners (en bezoekers) van Zaanstad te vermaken, niet om de stad te ‘vermarkten’. Daarnaast vinden wij dat een evenement niet per se op een toeristische hotspot hoeft plaats te vinden en bieden wij ook graag kleinere evenementen de kans om subsidie te ontvangen.

Culturele werkplekken

Het liefst hadden we gezien dat er op het Hembrugterrein de focus was gelegd op creatieve bedrijvigheid. Het Westergasfabriekterrein in Amsterdam is daar een prachtig voorbeeld van. De gemeenteraad heeft echter besloten dat er woningbouw mag komen op het Hembrugterrein. GroenLinks zal er voor blijven pleiten dat er daarnaast ruimte blijft voor creatieve bedrijvigheid. Het is voor ‘creatievelingen’ vaak lastig om betaalbare werkruimte te vinden in Zaanstad – terwijl soms heel geschikte panden maanden- of jarenlang leeg staan. GroenLinks vindt dat de gemeente kansen moet bieden aan de creatieve sector, inclusief passende én betaalbare werkruimten. De gemeente moet ook openstaan voor ideeën van onder andere kunstenaars, en daar volop ruimte voor bieden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen