Met GroenLinks wil ik meehelpen om het leefklimaat in heel Zaanstad te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om duurzame oplossingen zoals het planten van bomen maar ook het kiezen voor duurzame oplossingen wanneer het bijvoorbeeld gaat om vervoer, het (ver-)bouwen van woningen of de manier waarop wordt omgegaan met de inwoners van Zaanstad wanneer het gaat om ondersteuning en zorg.

In de raadsfractie van GroenLinks houd ik mij bezig met:

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
  • Handhaving
  • Programmatische aanpak Poelenburg
  • LHBTI-emancipatie
  • Antidiscriminatiezaken