Ik vind het belangrijk om op grote en kleine schaal te zorgen dat Zaankanters rechtvaardig en gelijkwaardig worden behandeld. Iedereen verdient gelijke kansen en hulp als er problemen zijn. Daar zorgen we samen voor en ik wil via de politiek mijn bijdrage leveren. Ik hoop een stem te kunnen zijn voor degenen die moeilijk gehoord worden en op te komen voor hun belangen.

Als fractie-assistent zorg ik ervoor dat de fractie goed haar werk kan doen. Dat doe ik bijvoorbeeld door het ondersteunen van de fractievergaderingen, het maken van campagnemateriaal, het onderhouden van de sociale media, en het onderhouden van de contacten, werkbezoeken etc.