Ik ben een onderwijsmens en zet me van daaruit in voor gelijke kansen. Voor een stad waarin het fijn wonen en opgroeien is voor jonge bewoners. Opgroeien in een groene stad met sport en cultuur faciliteiten en goed onderwijs voor iedereen. Maar voor gelijke kansen moeten we ook aan de slag met armoedebestrijding en zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. 

Een stad gericht op de toekomst betekent ook inzetten op duurzaamheid en aanpak van de klimaatcrisis. Dit vraagt samenwerking met bewoners en betrokkenen maar ook daadkracht.  GroenLinks staat voor die groene, sociale en inclusieve samenleving. Samen met de fractie zet ik me in voor dit linkse geluid, voor een op de toekomstgericht sociaal en groen Zaanstad waar het goed wonen, leven en werken is.