Nieuws

GroenLinks vraagt harde toezeggingen

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt per 1 januari 2007 de uitvoering van het rijk bij de gemeente gelegd. Daar zit heel veel aan vast. Het gaat om de overheveling van de WVG (beleid gehandicapten), de Welzijnswet en een deel van de AWBZ (huishoudelijke hulp). De nieuwe wet beoogt een betere participatie van de betrokkenen, meer ‘maatwerk’ en een belangrijke plaats voor sociale cohesie. Dus: ‘omzien naar elkaar’. Het is een gigantische operatie, waaraan hard wordt gewerkt. De grote zorg is of alles wel op tijd en goed geregeld kan worden. Vallen er straks geen mensen tussen wal en schip?

Lees verder

De fractie na de verkiezingen

Na de verkiezingen van 7 maart 2006 is Robert Linnekamp benoemd tot wethouder namens GroenLinks. De fractie bestaat per 28 augustus 2008 uit: Bert Boer (fractievoorzitter), Sevinc Kük en Kees van den Berg.

Lees verder

Pagina's