Er was nogal wat aan de hand in 2022. De ruimte die het einde van de lockdown ons gaf, werd direct ingenomen door een oorlog in Europa, met gevolgen die reiken tot in onze huiskamers. Politiek gezien, heeft GroenLinks Zaanstad alle spieren kunnen trainen dit jaar.

Dat begon met de campagne-kickoff in januari. Met de lokale verkiezingen namen we afscheid van (de humor van) raadslid Jan de Laat en fractievoorzitter Romkje Mathkor – nooit eerder was iemand zo goed ingelezen op alle onderwerpen. We maakten kennis met nieuwe kandidaten, we waren zichtbaar in de stad en op sociale media, en een groep fantastische vrijwilligers kwam het campagneteam versterken. Het gaat om de reis, niet om de bestemming, maar toch was het nagelbijten geblazen op de uitslagenavond in maart.

Ondanks de lage opkomst was er winst voor GroenLinks en behoud van onze drie zetels! De partijkas was leeg maar Wessel Breunesse en Kıvılcım Özmen zaten vol goede moed. Gewapend met heldere speerpunten en een constructieve houding gingen zij de onderhandelingen in. Dat resulteerde wederom in succes: in juni presenteerden de nieuwe coalitiepartijen POV, VVD, PvdA, ROSA, GroenLinks en CDA het coalitieakkoord Slagen maken, gericht op uitvoering van beleid.

Na de zomer en enkele wisselingen in de fractie, zit iedereen goed in het zadel. Wessel Breunesse is wethouder openbare ruimte, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling Zaanstad Midden en Zuid, kunst en cultuur, en natuur, landschap en recreatie. Kıvılcım Özmen leidt de fractie met visie en verantwoordelijkheid. Ervaren raadsleden Jonathan van der Sluis en
Natascha Stroo combineren inhoudelijke kennis met goed contact met de Zaanse samenleving. Zij worden ondersteund door gewaardeerde fractieassistenten Ben Mendes (communicatie) en Sarah Angenent (fractiesecretaris).

De rollen zijn verdeeld en we hebben als GroenLinks een stevige rol in het bestuur van Zaanstad. Maar dat betekent ook een hoop werk voor een klein team. De volgende uitdaging is om keuzes te maken: waar ligt onze focus, waar willen we ons netwerk uitbreiden en hoe gaan we onze doelen de komende jaren bereiken? Hiertoe volgt de fractie een politieke
training op twee heidagen met individuele coaching. Zo gaan we gericht, professioneel en met hart voor Zaanstad aan de slag. Dit heeft onder andere geleid tot onze missie, waaraan we onze besluiten en acties zullen toetsen: Wij willen Zaanstad veranderen naar een kansenrijke, groene en duurzame omgeving voor iedereen.

Terwijl de training nog loopt, zijn onze wethouder en raadsleden al volop voorstellen aan het binnenhalen op onze speerpunten. Over een effectief stikstofbeleid, het verlagen van de snelheid, het realiseren van een oorlogsmonument op het Hembrugterrein, een inclusief Sinterklaasfeest en een beter samenspel tussen het college, de raad en ambtelijke organisatie. Ook over de stadspas, gratis OV voor minima, sociale huurwoningen, uitbreiding van het openbaar vervoer, regenbooggelden en duurzaamheid. Een belangrijk succesmoment was het uitroepen van de klimaatcrisis. Hiermee zijn we volop aan het werk voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis, meer betaalbare woningen, gelijke kansen
voor iedereen en een groene en gezonde leefomgeving.

Zoals fractievoorzitter Kıvılcım uitsprak in onze algemene beschouwingen: “We staan als maatschappij voor uitdagingen die onze idealen op de proef stellen. Als GroenLinks treden wij die tegemoet met een positieve instelling, solidariteit in oplossingen en hoop voor de toekomst.”

Weet ons ook in het nieuwe jaar te vinden met uw vragen, expertise en ideeën. De fractie van GroenLinks Zaanstad wenst iedereen fijne dagen en een groen, gezond en gelukkig 2023!

“ We staan als maatschappij voor uitdagingen die onze idealen op de proef stellen. Als GroenLinks treden wij die tegemoet met een positieve instelling, solidariteit in oplossingen en hoop voor de toekomst. ”