Pilot ‘Bijstand op maat’ succesvol!

Al jaren is er sprake van dat veel bijstandsgerechtigden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In 2016 is een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen over Zaanse Bijstand op Maat. Deze motie stelt voor om mensen in de bijstand minder met regeltjes te confronteren en meer te kijken naar hun persoonlijke omstandigheden. Dus juist uitgaan van wat mensen wel kunnen. Een pilot als eerste stapje op weg naar een basisinkomen. Op dit moment ontbreekt het nog aan draagvlak om een basisinkomen in Nederland in te voeren. Maar de PvdA en GroenLinks wilden graag kijken of er al elementen hiervan in Zaanstad ingevoerd konden worden.

Inmiddels is deze pilot gehouden met een klein aantal personen. Deze pilot is heel succesvol verlopen! Nogmaals bleek – zoals ook door wetenschappelijk onderzoek bewezen – dat mensen in armoede of andere benarde omstandigheden hun situatie niet goed kunnen overzien. En dat zij op dwang juist reageren op een manier die tegen hun eigen belang ingaat. Maar door intensieve begeleiding lukt het eerder om belemmeringen weg te nemen. En zo kunnen mensen weer beter meedoen in de maatschappij op de manier die bij hen past. Zo bestrijd je armoede op een meer duurzame wijze.

Deze aanpak bleek zo succesvol dat besloten is tot een grotere pilot van 60 personen waaronder 30 jongeren die door het Straathoekwerk begeleid zullen worden. Deze pilot zal 2 jaar duren. In de bijlagen treft u een brief aan met meer informatie over de eerste pilot plus enkele voorbeelden. De PvdA en GroenLinks zijn blij met deze resultaten en zien de uitbreiding van de pilot graag tegemoet