Mede dankzij GroenLinks neemt Zaanstad haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen de groei van Schiphol

Schiphol wil groeien. Dit jaar zal de teller al komen te staan op 500.000 vliegbewegingen, maar dat is bllijkbaar niet genoeg voor de luchthaven. Ze willen meer, nog meer. Gelukkig is er een groeiend aantal mensen in Nederland die dat niet meer willen, die zich zorgen maken over het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering, over de toekomst van hun (klein)kinderen en die deze zorgen ook uitspreken. 

Voor bewoners rondom de luchthaven komt er nog iets anders bij. Zij ondervinden steeds meer geluidsoverlast en dat geldt niet alleen voor de mensen die pal naast de Zwanenburg- of Polderbaan wonen, maar dat geldt zeker ook voor de mensen die verderop wonen, in Amstelveen, Uithoorn, Castricum en voor heel veel inwoners van Zaanstad, met name de inwoners van Assendelft en Krommenie. Naast de geluidsoverlast maken deze mensen zich ook grote zorgen over de enorme gezondsheidsrisico’s, door de uitstoot van (ultra)fijnstof.Voor GroenLinks is de maat dan ook echt vol. De groei van Schiphol, de groei van de luchtvaart in het algemeen, moet stoppen! Op landelijk niveau zet ons Tweede-Kamerlid Suzanne Krὄger zich daar geweldig voor in, maar ook op lokaal niveau kunnen wij veel doen. Natuurlijk kan de gemeente Zaanstad de groei van Schiphol in haar eentje niet beteugelen. Maar de gemeente is een belangrijke speler in de diverse gremia rondom Schiphol en moet daar een voortrekkersrol in gaan spelen om te voorkomen dat Schiphol verder groeit. Tijdens het agenda initiatief in april over dit onderwerp, bemerkten wij tot ons groot genoegen dat hiervoor binnen de gemeenteraad veel steun was. Afgelopen week dienden wij dan ook samen met ROSA, SP, PvdD, D66, PvdA en CU een motie in om te bepleiten dat de gemeente Zaanstad haar verantwoordelijkheid neemt en in de diverse gremia zal bepleiten dat Schiphol tot minstens 2023 niet verder groeit, dat de nachtvluchten zullen worden afgeschaft, met andere partners binnen het BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) zal kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden en te promoten dat bestemmingen binnen 750km per trein kunnen worden afgelegd.

Deze motie werd afgelopen week in de raadsvergadering behandeld. Met uitzondering van de “usual suspects”, PVV, POV,DZ en VVD, die nog met een aantal tegensputteringen kwamen, werd de motie door een meerderheid aangenomen.

GroenLinks Zaanstad voelt zich hierdoor zeer gesteund. Wij zullen de komende jaren er dan ook zeker op toezien dat de gemeente Zaanstad zich aan deze afspraken zal houden. Wij zeggen daarom ook “to be continued’!