De Helling gratis tijdens Corona

Een paar dagen voor de Coronacrisis uitbrak, verscheen het lentenummer van de Helling: een mooie special vol inspirerende stukken over hoe GroenLinks als hopelijk regerende partij de komende dertig jaar moet werken aan een groene en eerlijke wereld.

Omdat iedereen in deze tijd wel hoop en positiviteit kan gebruiken maken we alle artikelen uit het tijdschrift gratis beschikbaar, ook voor niet-abonnees. Lees alles over rechtvaardige klimaatpolitiek, een Green New Deal, arbeidsmigratie, inclusiviteit en sociale zekerheid, plus een interview met Paul Rosenmoller. 

https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/tijdschrift/2020-1/hoe-maken...