Tjeerd Bosma

Steunfractielid

Ik ben Tjeerd Bosma, 48 jaar. Ik woon samen met Natascha. Samen hebben wij twee winkels in Duurzame en Fairtrade producten van WAAR. Ik ben vereerd dat ik voorgedragen ben om op plaats 6 GL te vertegenwoordigen bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018.

Van 2006 tot 2011 heb ik al in de raad gezeten voor de PvdA. Ik kan mij voorstellen dat mijn overstap hier en daar tot vragen leidt. Voor mij is het een logische stap. Binnen de PvdA stond ik al bekend als groen raadslid. Nadat ik mijn lidmaatschap van de PvdA in 2012 heb opgezegd (mede vanwege de beperkte milieu ambities), heb ik lang nagedacht bij welke andere partij ik mij wilde aansluiten.

Google mij en mijn inzet voor Natuur&Milieu wordt duidelijk en GroenLinks heeft hierin verreweg de grootste ambitie en ook al jaren lang het beste lokale en landelijke partijprogramma. Vandaar mijn keuze voor GL. Ik heb stevige ambities t.a.v het klimaatbeleid en vind dat wij hier veel meer aan kunnen doen. Dit is, samen met mijn ideeën voor onderwijs, de belangrijkste reden om mij kandidaat te stellen.

Door diverse motie’s van o.a. mij, heeft het klimaatbeleid van Zaanstad in 2011 een stevige impuls gekregen. Robert Linnekamp heeft dat toen als wethouder geweldig vorm gegeven. In de huidige college periode is er mijns inziens minder aandacht voor het milieu geweest, terwijl de noodzaak alleen maar groter is. Ik hoop hier samen met iedereen binnen GL verandering in te kunnen brengen.