Romkje Mathkor

Raadslid

Ik woon al zo’n 25 jaar in Zaanstad en ben nog steeds gecharmeerd van onze unieke combinatie van groen en industrieel erfgoed. Opkomen voor de meest kwetsbaren is al heel lang mijn drijfveer. Sinds 2001 ben ik actief voor GroenLinks Zaanstad, achtereenvolgens als penningmeester, steunfractielid en vanaf 2010 raadslid. Het is boeiend om als raadslid je stad heel goed te leren kennen en met veel mensen het gesprek aan te gaan.

Als steunfractielid en raadslid heb ik veel portefeuilles behandeld. Op dit moment ben ik de eerst verantwoordelijke voor de portefeuilles: werk en inkomen, minimabeleid, economie, toerisme, openbare ruimte, Inverdan, Schiphol en publieke dienstverlening.. Ook zet ik me al jaren in om de overlast van vuurwerk bij de jaarwisseling tegen te gaan. Tevens ben ik een van de zes raadsleden in de raad van de Vervoersregio en ben daar fractievoorzitter van GroenLinks.

Met dezelfde kritische inzet die ik de laatste jaren dag en nacht getoond heb, wil ik mijn ervaring  graag in dienst blijven zetten om Zaanstad nog groener en duurzamer te maken. Bij alle voorstellen kijk ik eerst hoe voordelig of nadelig deze zijn voor fietsers. Tevens wil ik graag betrokkenheid  blijven uitdragen bij de mensen die moeite hebben om mee te komen in deze maatschappij. Persoonlijke speerpunten zijn het behoud van groen en daarmee ook de biodiversiteit en op het sociale vlak het verminderen van eenzaamheid.