Romkje Mathkor

Fractievoorzitter

Ik woon al zo’n 35 jaar in Zaanstad en ben nog steeds gecharmeerd van onze unieke combinatie van groen en industrieel erfgoed. Sinds 2001 ben ik actief voor GroenLinks Zaanstad, achtereenvolgens als penningmeester, steunfractielid en vanaf 2010 raadslid. En op ’t ogenblik fractievoorzitter. Het blijft boeiend om als raadslid je stad heel goed te leren kennen en met veel mensen het gesprek aan te gaan.Opkomen voor de meest kwetsbaren is al heel lang mijn drijfveer.

Als steunfractielid en raadslid heb ik veel portefeuilles behandeld. Op dit moment ben ik de eerst verantwoordelijke voor de portefeuilles: zorg, minimabeleid, jeugd- en ouderenzorg, sociale wijkteams, openbare ruimte, bruggen en vaarwegen, dierenwelzijn en Schiphol. Ook zet ik me al jaren in om de overlast van vuurwerk bij de jaarwisseling tegen te gaan. Tevens ben ik een van de zes raadsleden in de raad van de Vervoersregio en ben daar fractievoorzitter van GroenLinks. Tenslotte ben ik ook een van de twee Zaanse ambassadeurs van de MRA. Ik blijf ernaar streven om Zaanstad nog groener en duurzamer te maken.
Bij alle voorstellen kijk ik eerst hoe voordelig of nadelig deze zijn voor ietsers. Tevens wil ik graag betrokkenheid  blijven uitdragen bij de ensen die moeite hebben om mee te komen in deze maatschappij. ersoonlijke speerpunten zijn het behoud van groen en daarmee ook de iodiversiteit en op het sociale vlak het verminderen van eenzaamheid. evens wil ik meer discussie op gang brengen over het basisinkomen.