Paul Laport

Fractievoorzitter

In 1971 ben ik geboren in het Zeeuwse Goes. Daarna groeide ik op in West-Friesland (Andijk). Na mijn studie in Amsterdam, ben ik naar de Zaanstreek getrokken. Ik woon al bijna deze hele eeuw in Zaandam én voel me een echte Zaankanter. Van beroep ben ik tekstschrijver. Ik heb vele tientallen liedjes geschreven voor musicals. Sinds 2010 ben ik actief in de politiek. Eerst als steunfractielid, en in 2014 werd ik gekozen als lijsttrekker en later als fractievoorzitter. Ik heb me beziggehouden met zeer uiteenlopende thema’s, zoals: duurzaamheid, cultuur, burgerparticipatie, de opvang van vluchtelingen, onderwijshuisvesting, wonen, jongerenoverlast en (treitervloggers in) Poelenburg.

De komende periode wil ik mij graag blijven inzetten op deze thema’s. Het is ongelooflijk belangrijk om een links én groen geluid te laten horen in deze tijden van verrechtsing. Gelukkig is het enthousiasme voor GroenLinks de afgelopen jaren gegroeid. En daarmee ook onze verantwoordelijkheid voor een verstandige koers.