Zaans manifest tegen vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw is een traditie. Ongelukken en overlast nemen we daarbij voor lief. Maar dat verandert. Tradities kunnen doorbroken worden. Bij vuurwerk vallen er jaarlijks ettelijke gewonden en heel veel mensen zien al maanden van tevoren op tegen de jaarwisseling, terwijl dat eigenlijk een feest zou moeten zijn. Enkele gevolgen van het afsteken van consumentenvuurwerk zijn:

  • een groot aantal gewonden, waarvan velen met blijvend letsel;
  • sterke luchtvervuiling
  • ouderen die niet naar buiten durven door de harde knallen
  • verhoogde kans op branden en materiële schade (laatste jaar €11 miljoen)
  • stress bij dieren
  • troep en afval op straat

Met dit manifest roepen de ondertekenaars het College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad op om serieus werk te maken van de beperking van vuurwerkoverlast door het instellen van één of meerdere grotere vuurwerkvrije zones, bij voorkeur gecombineerd met licht- en/of watershouws. En tevens te zorgen voor een nog betere voorlichting over de gevaren en overlast van consumentenvuurwerk samen met ouders, scholen, politie en sociale wijkteams. Inzet op handhaving is daarbij ook van het grootste belang.

Steun het manifest door het te ondertekenen. GroenLinks Zaanstad is initiatiefnemer van het manifest dat verder is ondertekend door de volgende organiaties: Zaans Natuur en Milieu Centrum, Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland, Milieudefensie, Zaanse Stichting Dierenzorg, AJN Jeugdartsen Nederland, Plus Dierenkliniek, Ongeschonden Behoud Westzijderveld, VOCZ Opvangcentrum voor dieren uit de vrije natuur, Partij voor de Dieren, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, Vision 2020, Vogelwacht Zaanstreek.

Je naam
Jouw emailadres. Dit gebruiken wij alleen om eventueel meer informatie bij je op te vragen of je op de hoogte te houden van onze verdere acties. Alle gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.